3D-Modell

3D Modell - Tidig morgon i baslägret
Teknikhuset har i samarbete med ProTECH AB, tagit fram "virtuell kopia" av berget med hjälp av 3D-teknik. Här kan du läsa hur det gick till och titta på bilder.

Gipsmodell

Under förberedelserna av expeditionen har en arkitekt tagit fram en modell av berget. Modellen är gjord i gips och är ca 70*70 cm stor. Modellen skapades utifrån de höjdkurvor som finns på kartor över berget. Höjdkurvorna har han sedan skurit ut, tagit fram pappkopior på de utskurna höjdkurvorna, limmat ihop pappskivorna och till sist klätt dem med gips.

Modellen har använts vid planering av rutter, toppförsök, vid presentationer och utställningar.

Gipsmodell
Gipsmodell

3D-digitalisering

Gipsmodellen har därefter gått till ProTECH AB för digitalisering. ProTECH har använt en 3D-scanner, modell Microscribe, för att digitalisera modellen. Scannern avläser modellens form i 3 dimensioner och genererar en punktmatris i 3D. Inlästa koordinater har sedan konverterats till ytformer. För mer information om 3D-scanning, kontakta

ProTECH AB


Microscribe 3D-Scanner

Wireframemodell
Wireframe modell av Gasherbrumområdet


Solid modell med ytstruktur

3D-Rendering

De framtagna ytformerna har därefter lästs in i ett 3D-program (3D-Max från Kinetix) hos Teknikhuset i Umeå. Ytformerna utgör berget och modellens "skelett". Modellen har kompletterats med ytstrukturer (berg, snö, is), sol/himmel/moln, för ökad realism. När 3D-modellen är klar kan "kameran" flyttas runt i den "virtuella" miljön, vädret kan ändras, tiden på dygnet o s v. Ett "oändligt" antal bilder tas fram.


Bearbetning i 3D Max

Här visas ett exempel på hur 3D-bilderna kan se ut:


Bild 1: Gasherbrumområdet, sett från ovan

Bild1:

BC (basecamp) - 5 150 m.ö.h
C1 - 5 950 m.ö.h
C2 - 6 300 m.ö.h
C3 - >7 000 m.ö.h
C4 - >7 100 - 7 300 (reservläger)

Hidden Peak topp: 8 068 m.ö.h
Toppförsök: omkring 20 juli 1997

(Expeditionen flöt snabbare än planenligt och därför behövdes inte reservläger C4)

Med hjälp av ovanstående beskriva teknik, har vi producerat ett antal bilder. Vi har samlat dem under ett

"Digitalt 3D-Galleri"

[för att se bilderna - klicka på texten ovan]Senaste nytt Loggbok Väderprognos Kartor Beskrivning Genomförande
Deltagare Trekkinggrupp Himalaya Pakistan Hidden Peak Galleri Berättelse
Utrustning Sponsorer Länkar Pressklipp Övrigt Kontakta oss HEM

Webdesign och internetteknik - Teknikhuset i Umeå
© Copyright 1997 Svenska Hidden Peak Expeditionen 1997
Alla rättigheter reserverade

ellpadm