Press releases (only available in Swedish)

Följ med till Himalaya via Internet!


ANGÅENDE PRESSRELEASE

Om ni väljer att publicera delar av detta, eller lägger in länkar till ovanstående hemsida, ber vi Er meddela oss om detta på följande epost-adress: niclas.astrom@entresyd.se

För mer information se vår website:

http://www.entresyd.se/hiddenpeak

För att infoga länkar till denna website kan Ni använda följande bild:

Websiten är producerad och underhålls av Teknikhuset i Umeå.


Den första svenska attacken mot Hidden Peak

Den grupp svenska alpinister som inom kort bestiger Hidden Peak, 8 068 meter högt, utan syrgas eller bärare genomför en av världens - och vår tids - mest krävande prestationer.

Svenska Hidden Peak Expeditionen 1997 utmanar både de avtagande livsbetingelserna på höjder över 7000 meter och vädrets makter. Bestigningen av Hidden Peak är mer än ett spännande äventyr. Framför allt är det en mänsklig prestation som bygger på individens vilja och samarbetsförmåga, förtroende människor emellan och personligt ansvarstagande. Projektet kräver också det yppersta när det gäller utrustning och lagarbete, vilket bland annat möjliggörs genom engagemang från några medverkande företag.

Svenska Hidden Peak Expeditionen 1997 ska göra det endast ett fåtal tidigare har lyckats med.
Expeditionen som avreser lördag den 31 maj är den första svenska attacken mot det 8 068 meter höga berget. Även internationellt sett är det bara ett litet fåtal som har lyckats nå toppen. Första försöken att klättra Hidden Peak gjordes 1934 av en internationell expedition och den första lyckade toppbestigningen gjordes först 1958 av en amerikansk expedition.
"Vi siktar på att göra det första toppförsöket i mitten av juli", säger Magnus Rydén som är en av medlemmarna i den svenska expeditionen. "Att bestiga Hidden Peak är en tuff utmaning. Till stor del handlar det om bergsklättring i ordets rätta bemärkelse. Men vi ska lyckas utan syrgas eller bärare.".

Basläger på 5 200 meters höjd
Expeditionen utgår ifrån stenåldersbyn Askole. Därifrån startar världens vackraste vandring, vandringen på Baltoro glaciären i Pakistan - den största glaciären på jorden. Efter ungefär en veckas vandring befinner sig gruppen i Concordia, som även kallas för "krysset" på ca 5 000 meters höjd. Här omges de av några av världens högsta berg - fyra stycken över 8 000 meter höga. Expeditionen viker sedan av mot den södra delen av Gasherbrum glaciären för att efter ytterligare några dagars anmars nå platsen där baslägret upprättats.

Den svenska Hidden Peak Expeditionen 1997 kommer att ha med sig 1,5 ton utrustning som bärs in av lokala bärare till baslägret på 5 200 meters höjd. Dit beräknas man anlända på midsommarafton. När utrustningen är på plats återgår bärarna, för att sedan återkomma 7 veckor senare.

Äventyret och utmaningen kan börja
När baslägret är upprättat börjar acklimatiseringen för att vänja kroppen vid den höga höjden. Dels kommer det att ske vid träningsbestigningar av lägre toppar i det närliggande området, och dels genom rekognoseringsturer upp på bergets nordvästvägg - som också är den led som gruppen tänker använda för att nå toppen.

Under rekognoseringsturerna säkras också svåra passager och ett par höjdläger upprättas. Om vädrets makter sedan tillåter sker det första toppförsöket omkring den 20:e juli. Eftersom gruppen satsar på en bestigning utan syrgas och bärare så beräknas det ta 5 till 6 dagar att nå toppen från baslägret och tillbaka.

Sista veckan i juli är det sedan dags att riva baslägret och starta hemfärden. Expeditionen har också ett klart och tydligt miljömål. Gruppen ska inte lämna kvar annat än fotspår eller ta annat än foton. Därigenom påverkas inte omgivningen i kulturell negativ riktning.

Följ expeditionen "Live" på internet via satellit.
Expeditionen bär med sig satellittelefon, bärbar dator med modem och en digital kamera. Tanken är gruppen kontinuerligt ska föra över information till en website där man kan följa expeditionen. Överföringarna kommer att bestå i text (exempelvis position (via GPS), tillstånd, hälsa, planer, utsikter etc), bilder - vyer, klättringsbilder, samt ljudupptagningar. Överföringarna beräknas börja ungefär när vandringen från Askole startar, dvs 6 juni.

e="Ço